fbpx

Informacje o prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH


W związku z rozpoczęciem z dniem 25.05.2018 r. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane jako Rozporządzenie RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma SZWED-GRANIT JANUSZ SZWED z siedzibą w Strzegomiu ul. Międzyrzecze 1A, 58-150 Strzegom, tel. +48 509 958 131, NIP: 8841288498 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., WWW: www.szwed-granit.pl zwanym dalej ADMINISTRATOREM.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Podstawa prawna to prawnie uzasadniony interes ADO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO (obsługa spraw zgłoszonych przez pocztę elektroniczną, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw),
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom uprawnionym z mocy prawa oraz podmiotom świadczącym na rzecz ADMINISTRATORA usługi niezbędne do funkcjonowania strony www oraz dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia oraz po zakończeniu tego okresu, jeżeli ADMINISTRATOR będzie do tego zobowiązany na mocy odrębnych przepisów prawa lub korespondencja z Panią/Panem będzie nadal prowadzona. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO.
 5. ADMINISTRATOR zapewnia Pani/Panu realizację uprawnień wynikających z RODO, tzn. umożliwia wgląd do Pani/Pana danych osobowych i ich poprawianie, sprostowanie, żądanie ograniczenia przetwarzania, żądanie realizacji prawa do przenoszenia danych, realizację prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia danych (bycia zapomnianym).
 6. Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sprzeczności z obowiązującym prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Brak zgody na podanie danych uniemożliwia wysłanie Pani/Pana zapytania do ADMINISTRATORA pocztą elektroniczną na adres podany na stronie internetowej.
 8. Nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia, ani profilowaniu.